2015

FOLLO VETERAN OG GAMMELBILFORENING




Her refereres avholdte arrangementer for 2015



17 februar

Det var "stinn brakke" på kveldens medlemsmøte. Hele 24 medlemer hadde funnet veien til Årungen denne kvelden for å høre på Trond Hagen fra Renault-klubben fortelle fra en av sine reiser. Vi har for endel år tilbake hørt han fortelle om en tur med 3 stk. Renault 4 fra Oslo til Cape Town.

Denne gangen fikk vi høre om en tur som ble gjennomført sommern 2011 med 2 stk. Renault 4 (62 og 63-modell) fra New York til Los Angeles. 8000 km på 5 uker. Et meget interessant foredrag.

Vi fikk også et innblikk i neste tur med Renault 4 som starter 1.mars i år fra sydspissen av Sør-Amerika og opp hele vestsiden av kontinentet.


















Onsdag 11 mars - Årsmøte

Sted: Klubblokalet Årungen

Det var 20 fremmøtte medlemmer til årsmøtet.


Åpning

Leder i klubben, Tor Olav Stræte, åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte velkommen


Godkjenning av dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden.


Valg av møteleder, referent, og to til å underskrive protokollen.

Møteleder:Tor Olav Stræte

Referent:Tore Petter Stensrud

Protokollunderskriver 1:  Bengt Aranger

Protokollunderskriver 2:  Hans Erik Slevig


Styrets årsberetning

Tor Olav S leste styrets årsberetning. En side i årsberetningen som refererte til noen av arrangementene som var gjennomført i året som gikk var falt ut, men disse ble allikevel referert til muntlig, basert på originaldokumentet som lå på internett.

Det var ingen bemerkninger til beretningen.


Revidert regnskap

Tor Olav gikk gjennom revidert regnskap 2014 post for post.

Regnskapet viste et overskudd på kr.14.398,93.

Klubbens beholdning er på kr.119.278,37, fordelt på kr.35.673,62 på en brukskonto og kr.83.604,75 på en høyrentekonto.

Det var ingen bemerkninger til regnskapet.


Innkomne forslag

For å dekke merutgifter til innkjøp og drift av et nytt medlemssystem hadde styret foreslått å øke årskontingenten for medlemskap fra dagens kr.180,- til kr. 200,-. Dette ble enstemmig vedtatt. Styret vurderer og avgjør hvilket system som skal kjøpes inn.


Budsjett

Budsjettet ble presentert post for post av Tor Olav. Det er budsjettert med et underskudd på kr. 8.470,- i 2015. Dette som følge av at det er avsatt kr.20.000,- til innkjøp av nytt medlemssystem.

Det var ingen bemerkninger til budsjettet som derved ble vedtatt.


Valg

Valgkomiteen hadde utarbeidet sin innstilling.

Det fremkom ingen avvikende forslag fra årsmøtet og alle ble valgt ved akklamasjon.


Styret for 2015 ser derfor slik ut:

Leder:              Tor Olav Stræteikke på valg          1 år igjen

Sekretær:        Bjørn-Anders Haverstad  ny      2 år igjen

Kasserer          Helge Smogeli   gjenvalg            2 år igjen

Styremedlem   Lars Horn    gjenval              2 år igjen

Styremedlem   Rolf Olaussenikke  på valg   1 år igjen

 

Løps- og arrangementskomiteen 2015:

Medlem (fra styret.)         Rolf Olaussen            ikke på valg1 år igjen

Medlem                           Knut Winge Solberg   ikke på valg1 år igjen

Medlem                           Jan Egil Dalberg         gjenvalgt2 år igjen

Medlem                           Olav Pedersen           ikke på valg1 år igjen

Medlem                            Karenus Thinn          gjenvalgt2 år igjen

Medlem (fra styret)          Lars Horn                  ikke på valg1 år igjen


Revisor og valgkomité skal velges hvert år og disse vervene ser derfor fortsatt slik ut:

Revisor                           Steinar Riisnæs        gjenvalgt1 år igjen

Medlem i valgkomiteen   Frida Horn                gjenvalgt1 år igjen

Medlem i valgkomiteen   Eivind Furre Larsen  gjenvalgt1 år igjen


Avslutning

Møteleder takket for fremmøtet og avsluttet årsmøtet kl. ca.19.55.



Tore Petter Stensrud

Referent




Etter møteslutt ble det vist to korte filmer,enfra Morgan fabrikken, og en fra www.veteranbilstv.se med Volvo Amazon.


Og kakene smakte godt!




14 april - møte om batterier

Vi hadde besøk av Paul Oscar Rosenquist som er kjemiker/elektroingeniør og grunnlegger av firmaet LADAC som er velkjent produsent av ladesystemer for batterier til biler mm.

Han holdt et meget engasjerende og tankevekkende foredrag om batterier og lading.


Paul Oscar var en fargerik personlighet som hadde ikke mindre enn 12 hobbybiler hjemme på Klokkarstua.


Hovedbudskapet var at vi skulle tenke over batterivedlikehold med hensyn til vannpåfylling, ladespenning, og temperatur. Alt i alt en meget lærerik og hyggelig kveld





21 mai :      Medlemsmøte.

Kveldstur til Hallandleriet i Son.

Oppmøte på Shellstasjonen på Nygårdskrysset kl. 18.00 så bør vi være på plass i Son til kl. 19.00.

Link til Hallanderiet her: http://www.hallanderiet.no/

Der vrimler det gamle ting som påkaller en del gamle minner. Blant utvalget av emballasje og andre ting henger også et utvalg av ukeblader, deriblant Vill west og Præriebladet som var spennede stoff for en guttesjel i mine yngre år. Rett og slett en imponerende samling av små ting man husker fra gamle dager. Inngangspenger er kr.50 pr.voksen persjon.




31 mai:      Vårtur til gamle Ørje Vegstasjon

11 biler og 15 personer var klare da vi det akademiske kvarteret over kl 1000 søndag formiddag reiste fra Statoil Ski med Ørje Vegstasjon som mål.









Flokkalfa Tor Olav ledet an på smale, svingete artige veier i Follo og over til Østfold, hvor første stopp var Solbergfoss Kraftstasjon. Et imponerende byggverk!





Turen fortsatte på like artige veier, helt fremtil Ørje. Vi passerte slusene ogh kanalmuseet, og svingte etter snaut to timers kjøring inn på gårdsplassen til Ørje Vegstasjon.

Denne ble opprettet i 1946/1947, og ble for ikke alt for lenge siden fredet. Det er nå en form for museum der, med en dell gammel veiredskap. Asfaltmaskin, astebiler, traktorer, bulldoser, shovel – alt som hørte til en trafikkstasjon.


Museet drives på frivillig basis av en del pensjonister. Disse restaurerer og vedlikehlder redskapen, holder omvisning – og serverer kaffe og kaker på gjestene.


Været kunne vært noe bedre, men det gikk helt til litt ut i omvisningen før de som kjørte åpne biler måtte legge på kalesjen.
































6. juni :          Nasjonal Motordag

Ble markert med en kjøretur fra Biltilsynet i Drøbak kl 1600. Kortesjen kjørte via Drøbak og Ås sentrum, før det var parkering i gågaten i Ski.

Sosialt samvær og kaffe/te/kaker fra Kafê Sjarm.

Ca 20 bilder deltok på arrangementet som startet i regn og endte i strålende sol.




































7. juni - Kråkstad dagen

Follo Veteran og Gammelbilforening hadde utstilling av biler under Kulturdagen i Kråkstad.

Bra fremmøte i relativt bra vær.



16.juni - Besøk på Greverud Sykehjem


19. juni :        Grillaften ved klubbhuset Årungen.

Grillene er varme fra kl 1900



 

29. august :   Vinterbroløpet 

I et strålende solskinn møtte første deltaker opp allerede halvannen time før starten gikk fra Sjøskogen skole på Vinterbro. Etterhvert fikk han godt selskap, og da formann Tor Olav sendte deltakerne av sted var hele 88 kjøretøyer møtt frem. Eldste kjøretøy var en Fiat 501 fra 1919, og nyeste var en Maxda 626 fra midt på 80-tallet.

Fører som kjørte cabriolet’er hadde en fantastisk dag, med ordentlig sommerfølelse.

Det var både små og store biler – både på tre og fire hjul, motorsykler – og ikke minst lastebiler.


Løypen gikk over ca 55 km omkring i Follo, med både praktiske og teoretiske øvelser underveis.


Alle på nær av ett kjøretøy fullførte løpet, og alle var svært fornøyd med dagen. Lovordene satt løst,og både løype, oppgaver og andre deltageres biler ble rost opp i skyene.


Resultatlisten finns på denne linken.





















































































































Turen til Tofte veteranbildag bød ikke på like godt vær i år, så oppmøtet var mildt sagt labert. Men været bedret seg på Tofte, så veteranbildag ble det, og utrolig mange fine biler hadde tatt turen allikevel. Ikke noe problem så sant man har bil med tak og vinduspussere.


Høstturen til Kalabanen i Sarpsborg ble velsignet med finvær, og vi ble da noen fler biler som kjørte stort sett langs gamle riksvei 1`s trase. Vi fant da fram til slutt også, blant mange fine biler på parkeringsplassen. Mest Amcars, men noen europeiske også. Kjøringen på banen ble utøvd av amerikansk materiell på 4 hjul, både Hot-rods og 50-tallsbiler med ymse trimming kjørte friskt på grusbanen. Støv, lukt og lyd ga bra med nostalgi for den som har opplevdgrusbanekjøring før i tiden. Blant 2-hjulingene var det også engelske maskiner, som seg hør og bør. Grom lyd av gamle engelske sykler var en herlig opplevelse. Selvsagt var det også Harley Davidson med både 2 og 3hjul som kjørte, og det gikk bra unna.


Veteranbilkvelden på Bjørkås sykehjem ble i år preget av regnvær i strie strømmer, så her stilte bare Tor Olav i Renault og Eivind Furre Larsen med Rollsen. Men med gode vinduspussere og vifte ble det til at de som hadde gledet seg fikk en kjøretur allikevel. Det er jo et stort lyspunkt i hverdagen for beboerne her, så fint vi fikk gjennomført det.


21 oktober Medlemsmøte om forgassere.

Temaet var forgassere, og da var forgassereksperten Kjell Byman booket. Men han hadde dessverre blitt syk noen dager før møtet, og ikke i form til å komme. Heldigvis har vårt medlem Jan Egil Dalberg tatt vare på endel undervisningsmateriell fra sitt virke som faglærer på billinja på Ås videregående, og stilte på kort varsel opp med dette. Supplert av undertegnede, medbragt forskjellige

forgassere ble det en god del nyttig info om fastsatt tema. Men i forhold til Bymans forgasserkunnskaper er det nesten som "å hoppe etter Wirkola", så vi gjør et nytt forsøk på et møte med ham på nyåret.


Fredag 27/11- Julemøte på Granheimtunet

Årets julemøte gikk av stabelen fredag 27/1

Her ble det tradisjonen tro god julemat fra Odd fellows catering, kaffe og kake - og mye hyggelig sosialt samvær, samt artig quiz av Tore Petter

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse