Klubbinformasjon

FOLLO VETERAN OG GAMMELBILFORENING

Follo Veteran - og Gammelbilforening ble startet i 1990 og har for tiden drøyt 100 medlemmer med tilsammen rundt 200 kjøretøyer av forskjellig type og tilstand.

Foreningen er medlem i LMK, Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, med de fordeler dette innebærer.


Follo Veteran - og Gammelbilforening er en forening som har til formål å samle mennesker som har interesse for eldre motorkjøretøyer, og å skape et miljø rundt dette temaet, i Follo.


Vi vil være en enkel og kontaktskapende lokalforening som samler medlemmene om lokale arrangementer som utflukter, løp og medlemsmøter hvor gammelbil er hovedtemaet.


Det er selvfølgelig ingen forutsetning for medlemskap at du disponerer kjøretøy av eldre årgan - nei det holder så lenge du har interessen.


På våren og sommeren avholder vi utflukter, løp og turer i uformelle og hyggelige former.


På høsten og vinteren, når kveldene blir  mørke og kalde, har vi arrangementer innendørs i form av medlemsmøter hvor vi får foredrag om temaer innen restaurering, kjente bilmerker - eller vi ser videofilmer om gammelbiler.


Vi disponerer eget klubblokale ved Årungen rostadion i Ås hvor vi har våre møter.

Klikk på denne linken for kart til klubblokalet.

 


Ellers besøker vi kanskje en eller annen garasje eller bedrift hvor vi kan se på gammelbiler eller et aktuelt tema innenfor dette.


Medlemskontigenten er for tiden kr. 200,- per år.Klubbens org.nr. 980 885 524


Postadresse:

Follo Veteran og Gammelbilforening

c/o Tor Olav Stræte

Brekkeskog 36

1430 ÅSPurus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse